Cantuta Concesiones

Donofrio


Ubicación

Terraza piscina 1

Servicios

Alimentos y Bebidas

Atención

Sábados, domingos y feriados: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Administrador

Juana Melendez Cairo

Teléfono

941 469 759

E-mail

dal_juana@hotmail.com